Αρχείο για 29 Μαρτίου 2012

Διαμαρτυρία εκπαιδευομένων σε ΚΣΕ

Είμαστε εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, που υλοποιείται στο πλαίσιο  της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Κληρωθήκαμε, μέσα από τις διαδικασίες του έργου, να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Με μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώνουμε τη μη ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου, στο οποίο συμμετέχουμε ως επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 6 μήνες.

Πιστέψαμε και συμμετείχαμε ενεργά στο πρόγραμμα στα πλαίσια της βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας έργου και ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις του προγράμματος. Πήραμε μέρος θυσιάζοντας χρόνο από την οικογενειακή και προσωπική μας ζωή, χωρίς καμία ωριαία ανταμοιβή. Επιβαρυνθήκαμε οικονομικά για τις μετακινήσεις μας στα ΚΣΕ καλύπτοντας 10-30 χιλιόμετρα κατά περίπτωση. Αφιερώσαμε τον απογευματινό μας χρόνο και κουραστήκαμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προγράμματος, παράλληλα με την άσκηση των διδακτικών μας καθηκόντων.

Αισθανόμαστε μεγάλη πικρία, θυμό και απόγνωση από την έκβαση της υπόθεσης.

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στα δίκαια αιτήματα των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου, οι οποίοι κατέβαλαν μέγιστη προσπάθεια για την αποτελεσματική  λειτουργία του προγράμματος. Δεν μπορούμε να είμαστε έρμαια και να χρησιμοποιούμαστε εκβιαστικά στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την αθέτηση της οικονομικής συμφωνίας.

Απαιτούμε άμεση επίλυση του προβλήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

 

 

Οι επιμορφούμενοι του Β΄ επιπέδου του ΚΣΕ Χολαργού

Σχολιάστε