Archive for category Δια βίου μάθηση

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Φυσικό αντικείμενο του έργου  είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το νέο σχολείο, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013.
Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 150.000 άτομα), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.

Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών, και τη διεθνή εμπειρία  κατατίθεται προς διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη  το πλαίσιο διαβούλευσης σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το  Νέο Σχολείο, με την πεποίθηση ότι  θα συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του «Μείζονος Επιμορφωτικού Προγράμματος».

Παράλληλα με τη διαβούλευση διενεργείται Μελέτη Επιμορφωτικών Αναγκών. Αποστέλλονται άμεσα σε όλα τα σχολεία της χώρας ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούςδιευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικούς συμβούλους προκειμένου να συμβάλλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους  στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού προγράμματος.

Σχολιάστε

Παρατηρείται μία κινητικότητα…

Ρουφιάνοι(!!!) μου αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον 1 ιδιωτικό ΚΣΕ εξόφλησε τους επιμορφωτές στο ακέραιο. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι είχαν μοιραστεί το πρόγραμμα. Άλλα ιδωτικά ΚΣΕ δεν έχουν πληρώσει. Αν δεν κάνω λάθος μάλιστα το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την 2η περίοδο.

Καλό καλοκαίρι…. Τουλάχιστον φέτος θα ξεκουραστούμε…

17 Σχόλια

Δεν ξεχνώ! ;-) O tempora o mores!!!

bepipedo

Πιθανά πιστεύουν ότι διαγράφοντας μια σελίδα εξαφανίζουν και τα ίχνη τους… τις υποσχέσεις τους…

O tempora o mores!!!

 

Υ.Γ. 1. Όπως θα έλεγε και ο Μπορίς Βιαν «Έχουν μαύρα μεσάνυχτα»

Υ.Γ 2. Ας το ανεβάσουμε όλοι στις σελίδες και στα μπλογκς … Με τον τίτλο «Δεν ξεχνώ! 😉 » Να φτιάξουμε κι ένα banner για μόνιμο κράξιμο.

 

 

 

Σχολιάστε

Τι μεθοδεύεται;

Έλαβα το παρακάτω email και σας το προωθώ…

To alfavita δημοσίευσε χθες το σχέδιο νόμου για τα ΕΠΑΛ. Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται και άλλα επιμέρους θέματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της αμοιβής μας.

Πολύ απλά το εξής: Η αμοιβή μας δεν πρέπει να ξεπερνά το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.

Πρόκειται 100% για διάταξη που αφορά στην περίπτωσή μας. Σας επισυνάπτω σε εικόνες τα παρακάτω:
1) Την προτεινόμενη νομθετική ρύθμιση
2) Την έκθεση του Γεν. Λογιστήριου του Κράτους που τη συνοδεύει.
3) Την αιτιολόγηση που δείχνει ότι πρόκειται για την περίπτωσή μας.

Επειδή το θέμα είναι και πολιτικό ένας τρόπος να ενεργήσει κανείς είναι οι βουλευτές.
Αν θέλετε  ενημερώστε βουλευτές που συμμετεχουν στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων όπου και λογικά συζητείται η όποια νομοθετική ρύθμιση που φθάσει στην ολομέλεια για να ψηφιστεί . Η επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει αποδώσει καρπούς

Ένα ιστότοπος για να βρει κανείς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των βουλευτών είναι:
http://axiologisibouleytwn.wordpress.com/

Σας επισυνάπτω και τα ονόματα των βουλευτών που συμμετέχουν στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων όπως τα είχα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.

Καλές γιορτές

2 Σχόλια

Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ο Γιάνης Γου μου έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση.


Η   Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανακοίνωσε ότι μέχρι 15/12/2008 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
ένταξης  των  Εκπαιδευτών  Ενηλίκων στο  Ενιαίο Μητρώο  Εκπαιδευτών  Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο μπορούν να βρουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο:

http://www.gsae.edu.gr/index.php/news/37-news/234-2008-11-03-22-22-37

 

 

5 Σχόλια