Αρχείο για Φεβρουαρίου 2013

19/2/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Γίνεται γνωστό στους επιμορφωτές Β’ επιπέδου ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη βαθμολόγηση «ηλεκτρονικών γραπτών» επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο των δοκιμασιών πιστοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ), που είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007- 2013 η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους επιμορφωτές Β’ επιπέδου είναι η

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.

Επισημαίνεται ότι και οι επιμορφωτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της προηγούμενης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με ημερομηνία 12.09.2012,  του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος», έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου (επιβεβαιώσουν) την αίτησή τους στην παρούσα φάση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση:http://b-epipedo2.cti.gr/mis

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk. 

Σχολιάστε

Ξανά και ξανά και… 15/2/2013 4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΣΕ

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ενδιαφερόμενα ΚΣΕ είναι

η Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013.

Επισημαίνεται ότι και τα ΚΣΕ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσφατης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ημ/νία 19.09.2012, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος», έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου (επιβεβαιώσουν) την αίτησή τους στην παρούσα φάση.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση:http://b-epipedo2.cti.gr/mis

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση:http://b-epipedo2.cti.gr  → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk.

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι τα μαθήματα της παρούσας περιόδου προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Απριλίου 2013 και συνεπώς τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν θα ολοκληρωθούν εντός της φετινής σχολικής χρονιάς (2012-2013), αλλά θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, διάστημα κατά το οποίο θα υλοποιηθούν οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

 

 

Σχολιάστε

Άμεση επίλυση ζητημάτων που χρονίζουν σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

Αθήνα, 04/02/2013

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ο πρόεδρος του  ΙΕΠ Σωτήρης Γκλαβάς

Ο πρόεδρος του ΙΕΠ Σωτήρης Γκλαβάς

προσπάθησε, από την έναρξη του σχολικού έτους, να θέσει με διαλεκτική και ορθολογική οπτική τα θέματα που άπτονται τόσο του προγράμματος της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου όσο και της αποπληρωμής των δεδουλευμένων των μελών μας αλλά και όλων όσων εργάστηκαν και εργάζονται δίχως να αμείβονται.

Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο με επιστολές, με συναντήσεις και παραστάσεις επιχειρήσαμε να κινητοποιήσουμε όλους όσους έπρεπε για να δοθούν αποτελεσματικές και πρακτικές απαντήσεις. Δυστυχώς εδώ και έξι μήνες εισπράττουμε μόνο υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν ποτέ.

Ως επιμορφωτές, έχουμε στηρίξει έμπρακτα την επιστημονική εγκυρότητα, τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του προγράμματος σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του. Ένα πρόγραμμα για το οποίο υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον συμμετοχής απ΄ όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και το οποίο αφού έχει καταξιωθεί στη συνείδησή τους, σήμερα βυθίζεται στη στασιμότητα, σύγχυση και αναξιοπιστία.
Οι υπεύθυνοι, υποστηρικτές της “Δια βίου μάθησης”, επιδεικνύοντας την αδυναμία τους να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά καταξιωμένα επιμορφωτικά προγράμματα, αμελούσαν σκοπίμως επί μήνες την διευθέτηση όλων των καυτών ζητημάτων, και εξακολουθούν την πολιτική υποβάθμισης του προγράμματος και εμπαιγμού των εμπλεκομένων, η οποία έχει τα ακόλουθα καταστροφικά αποτελέσματα:

  • Τη μη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ,
  • την απαξίωση του επιμορφωτικού ρόλου του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς,
  • τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας,
  • την άνιση αντιμετώπιση των επιμορφούμενων

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

  • Τη άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των επιμορφωτών και των άλλων εμπλεκομένων στην Γ” επιμορφωτική περίοδο.
  • Την επίλυση του θέματος της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου όπως ακριβώς επιλύθηκε για τα στελέχη της εκπαίδευσης
  • Την έκδοση αποτελεσμάτων της πιστοποίησης των Επιμορφούμενων της Β΄ επιμορφωτικής περιόδου
  • Την άμεση έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει τη Γ” περίοδο.
  • Την άμεση έναρξη της Δ΄ επιμορφωτικής περιόδου με δεδομένο μάλιστα ότι είναι το μόνο επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, πολλούς «ωφελούμενους» και άμεση δυνατότητα υλοποίησης χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους που χειμάζουν.

Παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν τις όποιες απαντήσεις στα παραπάνω αιτήματα.

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις με χρονοδιαγράμματα, ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στα μέσα που ο νόμος παρέχει στους εργαζόμενους για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους.

Επιθυμία μας είναι να έχουμε την καλύτερη συνεργασία, για το καλό της εκπαίδευσης, αλλά δεν θα είναι σοφό, η επιθυμία μας αυτή, να εκληφθεί ως αδυναμία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντίνος Ραμπίδης Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Σχολιάστε