Αρχείο για 11 Απριλίου 2012

Λήξας ο συναγερμός για την Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΚΘ΄, 10 Απριλίου 2012, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

μπλα μπλα μπλα …

φτάνουμε στο αρθρο 58, παράγραφος 9…

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους.

Πρόκειται για τη «διάσημη» Κ.Υ.Α. που αναστάτωσε εδώ και 3 βδομάδες όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και όχι μόνο (σας θυμίζω την ανάρτηση Το τέλος της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου;)

Με απλά λόγια, έληξε ο συναγερμός, η επιμόρφωση συνεχίζεται, οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι ανακουφίζονται  -τα προγράμματα δεν τινάζονται στον αέρα.

Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους όσους συμπαραστάθηκαν (επιμορφούμενοι, φίλοι, επιμορφωτές, συνάδελφοι) στο άκουσμα αυτής της άδικης και παράλογης απόφασης αλλά και όλους όσοι έτρεξαν και πίεσαν την κατάσταση για να έχουμε ένα λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα.

1 σχόλιο