Αρχείο για Μαρτίου 2012

Διαμαρτυρία εκπαιδευομένων σε ΚΣΕ

Είμαστε εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, που υλοποιείται στο πλαίσιο  της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Κληρωθήκαμε, μέσα από τις διαδικασίες του έργου, να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Με μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώνουμε τη μη ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου, στο οποίο συμμετέχουμε ως επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 6 μήνες.

Πιστέψαμε και συμμετείχαμε ενεργά στο πρόγραμμα στα πλαίσια της βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας έργου και ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις του προγράμματος. Πήραμε μέρος θυσιάζοντας χρόνο από την οικογενειακή και προσωπική μας ζωή, χωρίς καμία ωριαία ανταμοιβή. Επιβαρυνθήκαμε οικονομικά για τις μετακινήσεις μας στα ΚΣΕ καλύπτοντας 10-30 χιλιόμετρα κατά περίπτωση. Αφιερώσαμε τον απογευματινό μας χρόνο και κουραστήκαμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προγράμματος, παράλληλα με την άσκηση των διδακτικών μας καθηκόντων.

Αισθανόμαστε μεγάλη πικρία, θυμό και απόγνωση από την έκβαση της υπόθεσης.

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στα δίκαια αιτήματα των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου, οι οποίοι κατέβαλαν μέγιστη προσπάθεια για την αποτελεσματική  λειτουργία του προγράμματος. Δεν μπορούμε να είμαστε έρμαια και να χρησιμοποιούμαστε εκβιαστικά στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την αθέτηση της οικονομικής συμφωνίας.

Απαιτούμε άμεση επίλυση του προβλήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

 

 

Οι επιμορφούμενοι του Β΄ επιπέδου του ΚΣΕ Χολαργού

Σχολιάστε

Δελτίο τύπου της ΠΑΣΚ Β’θμιας για έργα ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ. 22331/12- Φ.Ε.Κ. 673 Β/7-3-2012),
καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος απασχό-λησης και ανώτατης αμοιβής εκπαιδευτικών
και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007- 2013.

Σύμφωνα με αυτήν «Η συνολική μηνιαία αμοιβή εκάστου εκπαιδευτικού ή δημοσίου
υπαλλήλου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ».

Το πλαφόν αυτό αφορά συνολικά την παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε είδος έργου,
εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού, εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενη Πράξη
του Ε.Σ.Π.Α.

1. Δημιουργεί μείζον ηθικό ζήτημα, καθώς έχει αναδρομική ισχύ (από 24/5/2011).
Αθετεί δηλαδή η ελληνική πολιτεία, ήδη συμφωνημένους όρους, αγνοεί και ακυρώνει
υπογεγραμμένες συμβάσεις, αρνείται να καταβάλει δεδουλευμένα!

2. Αποτελεί μνημείο προχειρότητας και έλλειψης επαφής με την πραγματικότητα,
δεδομένου ότι, αν εφαρμοστεί ως έχει, θα οδηγήσει τελικά σε αδυναμία υλοποίησης των
επιμορφωτικών δράσεων τις οποίες το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει διαφημίσει (Μείζων
Επιμόρφωση, Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, Επιμόρφωση για τα νέα αναλυτικά προγράμματα
κλπ). Επίσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη απορρόφηση των σχετικών ευρωπαϊκών
κονδυλίων, σε μια τόσο δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο.

Την ίδια στιγμή που οι σχεδιαστές της Π.Δ.Σ., περιμένουν για τρίτη χρονιά την καταβολή των
δεδουλευμένων, η ελληνική πολιτεία αποφασίζει να τινάξει στον αέρα συγχρηματοδοτούμενες
επιμορφωτικές δράσεις εθνικής σημασίας, όπως και αυτή του προγράμματος
επιμόρφωσης μουσουλμανοπαίδων.

Η διαμόρφωση ενός ανώτατου ορίου απασχόλησης, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης
του προβλήματος της υπεραπασχόλησης κάποιων, αν υπάρχει, και της συμμετοχής στις
επιμορφωτικές δράσεις όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών– επιμορφωτών, δε
στερείται λογικής και επιχειρημάτων.

Ο καθορισμός όμως του ανώτατου ορίου αμοιβής σε 300 ευρώ μικτά ανά μήνα, δημιουργεί
προβλήματα στην υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Επίσης, δεν έχει καμία λογική και ηθική βάση η αναδρομικότητα της ισχύος της
απόφασης.

Η Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Δ.Ε. απαιτεί την άμεση ανάκληση της εν λόγω απόφασης,
γιατί είναι κατάφωρα άδικη και ανήθικη, απαξιώνει το επιμορφωτικό έργο στο
σύνολό του και θέτει σε κίνδυνο επιμορφωτικές δράσεις που βρίσκονται σε
εξέλιξη.

Η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΑΣΚ

Καθηγητών Δ.Ε.

Σχολιάστε

Η απάντηση του κ. Δραγασάκη στην επιστολή μας

Σχολιάστε

Το τέλος της επιμόρφωσης;

Ανοιχτή επιστολή προς τους συλλόγους εκπαιδευτικών Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης και την ΔΟΕ

Αποζημίωση επιμορφωτών β΄ επιπέδου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22331/28-12-11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 673 τ.β΄ / 7-3-12), καθορίζεται ως μέγιστος χρόνος παροχής επιμορφωτικού έργου οι 20 ώρες μηνιαία και ως μέγιστη αποζημίωση τα 300 € μηνιαία. Η ισχύς δε της απόφασης αυτής ορίζεται να έχει αναδρομική ισχύ από 24/5/2011

Πολλοί επιμορφωτές β΄ επιπέδου, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήδη εργάζονται από τον Οκτώβριο του 2011, περισσότερες από αυτές τις ώρες (επιμορφωτής που έχει αναλάβει ένα πρόγραμμα παρέχει έργο για 20 – 24 ώρες το μήνα με αποζημίωση μέχρι 720 € μεικτά). Υπάρχουν δε επιμορφωτές που έχουν αναλάβει και περισσότερο από ένα πρόγραμμα, πάντα στα πλαίσια του νόμου που προέβλεπε ότι οι κάθε είδους πρόσθετες απολαβές του δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% των τακτικών του απολαβών.

Εάν ισχύσει η παραπάνω απόφαση πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μην πληρωθούνε ούτε τα μισά από τα χρήματα που δικαιούνται από μια υπηρεσία που ήδη έχουν παράσχει στα πλαίσια προγράμματος του ΥπΠΔΒΜΘ.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Μπορεί μια ΚΥΑ, να έχει αναδρομική ισχύ;
  2. Εφόσον ναι, ποια ένδικα μέσα μπορεί να ασκήσει ο θιγόμενος, τη στιγμή που αφέθηκε από την πολιτεία (ίσως και σκόπιμα) να εργάζεται παρέχοντας υπηρεσίες που δεν μπορούσε να πληρωθεί και το κυριότερο ενώ αυτό ήταν εν γνώσει των φορέων που του ανέθεσαν το έργο αυτό; (τονίζουμε ότι η απόφαση, ασχέτως αν δημοσιεύτηκε στις 7-3-12, υπογράφτηκε στις 28/12/11).

Τέλος ζητάμε από το ΔΣ της ΔΟΕ να παρέμβει στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων

  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Οικονομικών
  • Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

ώστε να αναιρεθεί τουλάχιστον η αναδρομική ισχύς της επίμαχης ΚΥΑ.

Τέλος εκφράζουμε την πραγματική μας απορία, πώς ένα κράτος το οποίο υποτίθεται πως θέλει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, σε έργα ουσίας, να απαγορεύει ουσιαστικά στους επιμορφωτές που διαθέτει να αναλάβουν το έργο το οποίο μπορούν να αναλάβουν.

Κώστας Διαμαντής

Έλενα Ελληνιάδου

Σωτήρης Τερζίδης

Μπορείτε να διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση πατώντας εδώ

Υ.Γ.

Αυτή η απόφαση αφορά ΟΛΑ τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

  • Μείζον Επιμόρφωση
  • Νέα ΑΠΣ
  • Ψηφιακό Σχολείο
  • ΠΑΚΕ

Οπότε οι θιγόμενοι είναι πολλοί περισσότεροι.

2 Σχόλια