Αρχείο για 13 Σεπτεμβρίου 2011

Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου… άλλες 2 μέρες

Συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς η υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, που προβλέπεται να ξεκινήσουν στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2011. Το πλήθος των αιτήσεων, παρά την καλοκαιρινή περίοδο, έχει ήδη ξεπεράσει τον αριθμό 2.500!

Η πρώτη φάση υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών, όσον αφορά το πλήθος των ενδιαφερομένων, προγραμμάτων που θα προκύψουν (βλ. σχετική ανακοίνωση).

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, σ’ αυτή την επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012) έχουν εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και εν ενεργεία αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, καθώς και «συναφών» κλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης εδώ.

Επίσης, συνιστάται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην «Πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://b-epipedo2.cti.gr

Σχολιάστε