Αρχείο για 22 Μαΐου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΣΕ – 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παρακαλούνται τα Δημόσια ΚΣΕ που υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα κατά την παρούσα δεύτερη επιμορφωτική περίοδο επιμόρφωσης β’ επιπέδου (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) να ενημερωθούν αναφορικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με κάθε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Δείτε τις Οδηγίες διαχείρισης λειτουργικών δαπανών για Δημόσια ΚΣΕ εδώ.

Σχολιάστε