Αρχείο για 28 Νοεμβρίου 2010

Χάρτης ΚΣΕ Αττικής ΠΕ70 και ΠΕ60 – Δεκέμβριος 2010

Χάρτης με τα ΚΣΕ που θα λειτουργήσουν την Β΄περίοδο 2010 (06/12/2010 –  05/06/2011) στο νομό Αττικής κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αφορούν σε Δασκάλους ΠΕ70 και Νηπιαγωγούς ΠΕ60, τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν και οι επιμορφωτές κάθε προγράμματος.

, ,

Σχολιάστε