Αρχείο για 9 Νοεμβρίου 2010

Ερχεται Πιστοποίηση…, έρχεται μπόρα….

«09/11/2010 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Δεκέμβριος 2010)

Στο πλαίσιο της Πράξης με το γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιμόρφωσης β’ επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντομα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου διάρκειας 96 ωρών, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούμενου σχετικού έργου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης.»

Πότε;

Την ανακοίνωση την έγραψε με πολύ χιούμορ ο Φάρανταιη μέσα από στον κλωβό του.

 

Διαβάζοντας το συνοδευτικό έγγραφο

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς προηγούμενα προγράμματα

Σχολιάστε

Οικονομική εκκαθάριση προγραμμάτων ΚΣΕ Α’ Περιόδου 2010

Γίνεται γνωστό στα ΚΣΕ που υλοποίησαν προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου, κατά την προηγούμενη 1η επιμορφωτική περίοδο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ότι προχωρούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των αμοιβών για τα προγράμματα επιμόρφωσης της περιόδου αυτής. Παρακαλούνται οι Συντονιστές των παραπάνω επιμορφωτικών προγραμμάτων να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης με χρήση των κωδικών των ΚΣΕ (Είσοδος ΚΣΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: Οδηγίες εκκαθάρισης ΚΣΕ Α’ Περιόδου & Οδηγίες διακίνησης συμβάσεων ΚΣΕ Α’ Περιόδου) και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται εκεί.

Σχολιάστε