Αρχείο για 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Διδακτικών Σεναρίων) ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της διοίκησης ) όλων των βαθμίδων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες να αποστείλουν σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στη σχολική μονάδα όπου εργάζονται (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ κτλ.).

Τα Σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Την Πρόσκληση με τις αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να την βρείτε εδώ:(word 1)

Το ειδικό έντυπο υποβολής των σχεδίων διδασκαλίας μπορείτε να το βρείτε εδώ: (word 2)

Σχολιάστε