Αρχείο για Σεπτεμβρίου 2010

Έλεγχος καταλληλότητος υπό ένταξη ΚΣΕ Β’ Επιπέδου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην Πράξη: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Απευθύνεται στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών της Πράξης, σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση στον κόμβο ενημέρωσης της Πράξης στις 22/06/2010 καθώς και εν συνεχεία στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε την 20/9/2010 σχετικά με την επικαιροποίηση – εμπλουτισμό του Μητρώου ΚΣΕ.

Με την παρούσα δρομολογούνται οι διαδικασίες ελέγχου του εξοπλισμού και του λογισμικού του εργαστηρίου υπολογιστών που διαθέτουν τα ΚΣΕ που μέχρι τώρα εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στο πλαίσιο πιστοποίησης της καταλληλότητας τους για την υλοποίηση της εν λόγω επιμόρφωσης και καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαδικασιών αυτών. Ο προγραμματισμός πιστοποιήσεων καταλληλότητας θα εξακολουθήσει μέχρι να καλύψει το σύνολο των φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον (η λήξη υποβολής αιτήσεων έχει προθεσμία την 5/10/2010).

Συγκεκριμένα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού καταγραφής υλικού και λογισμικού και ακολουθώντας κατάλληλες οδηγίες, καλούνται να παράξουν και να μας στείλουν αναφορές σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα λογισμικά που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές του εργαστηρίου τους. Το λογισμικό καταγραφής, καθώς και οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με τον εξοπλισμό και τα λογισμικά που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για καθένα κλάδο εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται στην παραπάνω Πρόσκληση (δείτε εδώ).  Θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που απαιτούνται για όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών που έχουν περιλάβει στην αίτησή τους, πριν να «τρέξουν» το λογισμικό καταγραφής.

Για όσες αίθουσες διαπιστωθεί ότι ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού (βλ. Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης) θα ακολουθήσει συμπληρωματικός απομακρυσμένος έλεγχος των εγκατεστημένων εκπαιδευτικών λογισμικών σε υπολογιστές του εργαστηρίου.  Οδηγίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία απομακρυσμένου ελέγχου θα αποστέλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου καταλληλότητας κάθε αίθουσας.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εκπαιδευτικών λογισμικών, καθώς και τα ίδια τα λογισμικά τα οποία το ΥΠΔΒΜΘ έχει κατάλληλα δικαιώματα για χρήση στην επιμόρφωση, μπορείτε να βρείτε στη «Βιβλιοθήκη Υλικού» της «Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας» της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr. Δείτε επίσης εδώ (σχετική «συχνή ερώτηση») για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε για την ανταπόκριση των Φορέων με την αποστολή των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες, με e-mail στη διεύθυνση b-epipedo2@cti.gr το αργότερο μέχρι 6 Οκτωβρίου 2010.  Φορείς που δεν θα ανταποκριθούν σε αυτή την προθεσμία δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην τρέχουσα επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ και ως εκ τούτου δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην επικείμενη περίοδο επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2010 – Μάιος 2011)

Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

(Δεκέμβριος 2010 – Μάιος 2011)

Γίνεται γνωστό ότι η επόμενη (2η) περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), για τη σχολική χρονιά 2010-2011, προβλέπεται να υλοποιηθεί στο διάστημα Δεκεμβρίου 2010 – Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ενεργειών της Πράξης για τη 2η περίοδο επιμόρφωσης,  προβλέπονται τα παρακάτω έως την έναρξη των μαθημάτων στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ):

  • Στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, ολοκλήρωση της διαδικασίας εμπλουτισμού και επικαιροποίησης του Μητρώου ΚΣΕ, περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων υποδομών.
  • Στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης β’ επιπέδου στο πλαίσιο της επικείμενης δεύτερης περιόδου (ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης) και επιλογή (μέσα από διαδικασία κλήρωσης), ικανού αριθμού ΚΣΕ που θα υλοποιήσουν τον προβλεπόμενο αριθμό προγραμμάτων επιμόρφωσης ανά κλάδο και διεύθυνση εκπαίδευσης.
  • Στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, υποβολή προγραμμάτων από τα ΚΣΕ που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν προγράμματα κατά τη 2η περίοδο επιμόρφωσης (ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης)
  • Εντός του Νοεμβρίου 2010, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών, κλήρωση και κατανομή εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης) και εγγραφές.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 1η Δεκεμβρίου 2010

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων κλπ., καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές β’ επιπέδου, ΚΣΕ κ.α.) παρακαλούνται να επισκέπτονται τον υποστηρικτικό κόμβο του έργου «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://b-epipedo2.cti.gr

ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται εκεί και να υποβάλουν τυχόν ερωτήματα στο ηλεκτρονικό help desk της Πράξης.

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Διδακτικών Σεναρίων) ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της διοίκησης ) όλων των βαθμίδων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες να αποστείλουν σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στη σχολική μονάδα όπου εργάζονται (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ κτλ.).

Τα Σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Την Πρόσκληση με τις αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να την βρείτε εδώ:(word 1)

Το ειδικό έντυπο υποβολής των σχεδίων διδασκαλίας μπορείτε να το βρείτε εδώ: (word 2)

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και την πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία» για τους άξονες

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                 (ΕΚΤ)

Η ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνει: την επιμόρφωση

(α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα διδάξουν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

(β) των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία.

Στην παρούσα πρόσκληση καλούνται επιμορφωτές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ακόλουθων ειδικοτήτων.

ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. θα ολοκληρωθεί σε 20 επιμορφωτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 14 ώρες και θα διεξαχθεί ημέρες  Σάββατο και Κυριακή  περιοδικά στα ΠΕΚ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2010. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 6 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου  2011.

Για την Επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος έχει οριστεί για κάθε ειδικότητα Επιστημονική Επιτροπή.

Για τους επιμορφωτές του προγράμματος εκτός της ωριαίας αμοιβής προβλέπεται και η κατά το νόμο κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους. Οι Επιμορφωτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι  για οποιοδήποτε από τα Π.Ε.Κ.  έχουν επιλέξει στην αίτησή τους.

Για την υλοποίηση του παραπάνω επιμορφωτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν, ως Επιμορφωτές, επιστήμονες με γνώση στα θεματικά πεδία της κάθε ειδικότητας.

Δύνανται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα ως Επιμορφωτές:

Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικοί επιστήμονες, καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους ή  γνώσεις  στα θεματικά αντικείμενα – ειδικότητες του προγράμματος

Η επιλογή των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(α) αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιμόρφωση  εκπαιδευτικών (υποχρεωτικό)* 50%
(β) τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα στα οποία θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς 30%
(γ) εκπαιδευτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά προτεραιότητα) 20%

*Ιδιαίτερα για τους επιμορφωτές της ειδικότητας ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο κριτήριο (α), βαρύνουσα σημασία έχει η εμπειρία στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Π2.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Διαδικτύου (Internet) από 2η Σεπτεμβρίου 2010 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oepek.grεπιλογή υποβολή αιτήσεων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά  την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Ο ορισμός των επιμορφωτών θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής αντίστοιχα για την κάθε ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους, και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναδεικνύεται η συνάφεια των προσόντων τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι επιλεγέντες θα πρέπει να κληθούν να  υποβάλλουν πιστοποιητικά/τεκμήρια των προσόντων τους.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 5203257 (κ. Π. Βουλτσίδης εσωτ. 300,) καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης oepek1@otenet.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Γεώργιος Μπαγάκης

Ολόκληρη την προκήρυξη καθώς και τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους θα τους βρείτε πατώντας εδώ.

Σχολιάστε