Αρχείο για Αύγουστος 2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ στην Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων

Marconi at desk

Image via Wikipedia

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών μηνυμάτων, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 30/08/2010, μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στα προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης επιμορφωτών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου 2010, σε Πανεπιστημιακά Κέντρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που αφορά στην εκπαίδευση των επιμορφωτών, το οποίο θα διαδεχθεί η επιμόρφωση των «πολλαπλασιαστών» (δεύτερο βήμα), δηλαδή ενός εκπαιδευτικού σε καθένα από τα περίπου 1200 σχολεία που προβλέπεται να προμηθευτούν διαδραστικά συστήματα στο επόμενο διάστημα. Οι «πολλαπλασιαστές», στη συνέχεια, θα έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο υποστήριξης, εμψύχωσης και καθοδήγησης των συναδέλφων εκπαιδευτικών στα
σχολεία τους, προκειμένου να αξιοποιούν τα συστήματα αυτά στη διδακτική πράξη.

Οι επιμορφωτές που θα παρακολουθήσουν την εν λόγω εκπαίδευση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα, η οποία περιλαμβάνει 12 διδακτικές ώρες που διεξάγονται σε ένα διήμερο, θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των «πολλαπλασιαστών» (δεύτερο βήμα).

Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου επιμόρφωσης β’ επιπέδου, με χρήση των κωδικών σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://b-epipedo2.cti.gr/mis –> επιλογή «Διαδραστικά Συστήματα»

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12 το μεσημέρι.

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε μέχρι τρεις επιλογές προγραμμάτων ενός Πανεπιστημιακού Κέντρου (με σειρά προτεραιότητας). Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μέχρι 20 εκπαιδευόμενους επιμορφωτές. Σε περίπτωση υπέρβασης σε αριθμό αιτήσεων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ στις περιπτώσεις χαμηλής συμμετοχής, είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα να μην υλοποιηθεί. Γι’ αυτό παρακαλείστε να δηλώνετε τουλάχιστον δυο επιλογές, προκειμένου να αυξήσετε την πιθανότητα συμμετοχής σας στην εκπαίδευση.

Για διαχειριστικούς λόγους, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατή η κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής στους τόπους διεξαγωγής της εκπαίδευσης.

Για τους επιμορφωτές που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να οργανωθούν και να διατεθούν έγκαιρα εκπαιδευτικά προγράμματα από απόσταση, μέσω σύγχρονων συνεδριών με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή/και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες.

Για  τυχόν απορίες ή δυσκολίες στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα στην Υπηρεσία Help Desk B’ Επιπέδου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην «Πύλη Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Β’ Επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://b-epipedo2.cti.gr –>  Επιλογή: «HELPDESK» στο οριζόντιο μενού επιλογών στο πάνω μέρος της σελίδας

Για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», ΕΠ ΕΔΒΜ,  ΕΣΠΑ 2007-2013

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ),

Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

2 Σχόλια

«Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

Η φωτογραφία είναι του/της Kyle Tsui

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Α/θμια εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας με τη χρήση καινοτόμων μέσων διδασκαλίας για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας.

Μέσω του δικτύου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΔΣ), προκειμένου ο εκπαιδευτικός Α/θμιας να έχει εργαλεία ΤΠΕ που θα χρησιμοποιήσει κατά την διδακτική διαδικασία .

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης όπως μεριμνήσουν άμεσα με ευθύνη τους, να ειδοποιηθούν οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά το Σχολικό έτος 2010-2011 με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Υ.Α. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010/ τ.Β΄) και την Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048/12-7-2010/τ.Β΄) τροποποίηση), ώστε να συγκληθούν οι αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να υποβάλλουν το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ)  και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα για το «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», έως 24/9/2010, χωρίς καμία παρέκκλιση.

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης και στη συμπλήρωση ΤΔΠΠ και των συνοδευτικών εγγράφων. Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά πρότυπα εγγράφων, όπως αυτά έχουν προδιαγραφεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, που αφορούν στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην υπογραφή σύμβασης. στην παραλαβή–εγκατάσταση των υλικών και την αποπληρωμή του αναδόχου – κλείσιμο του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  http://p80-laptops.sch.gr

Μιχάλης Κοντογιάννης

Π.80: «Φορητοί Υπολογιστές».

Πρότυπα Έντυπα και Οδηγίες για την για τη Διαδικασία Α : Συμπλήρωση ΤΔΠΠ

Έντυπα:

  1. Οδηγίες Συμπλήρωσης  (.doc)
  2. Διαχειριστική Επάρκεια Σχολικών Επιτροπών  (.doc)
  3. Έντυπο 1 – Απόφαση Υποβολής Πρότασης  (.doc)
  4. Έντυπο 2 – Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου  (.doc)
  5. Έντυπο 3 – Αίτηση Χρηματοδότησης  (.doc)
  6. Έντυπο 4 – Βεβαίωση Μη Διπλής Χρηματοδότησης  (.doc)
  7. Έντυπο 5 – Συμπλήρωση ΤΔΠΠ Προσυμπληρωμένο  (.doc)
  8. Έντυπο 6 – Έντυπα Ανάλυσης Κόστους  (.xls)
  9. Σχέδιο Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής  (.doc)

Σχολιάστε

To πλαίσιο Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το νέο σχολείο, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013.
Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 150.000 άτομα), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.

3.1 Φιλοσοφία και Αρχές

Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών και τη διεθνή εμπειρία (όπως αυτή προκύπτει από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας) και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών, σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης του συνόλου των εκπαιδευτικών.

Η φιλοσοφία του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα μεριμνά για τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των επιμορφωνόμενων, με βάση τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται η αξιοποίηση καινοτομικών εφαρμογών από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο.

Το προτεινόμενο πλαίσιο Επιμόρφωσης διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

1. Προαιρετικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας με παράλληλη θέσπιση πλαισίου κινήτρων
2. Ενεργητική συμμετοχή του επιμορφωνόμενου: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να συμβάλει στη διαμόρφωση του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Καλείται να γίνει συνδημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας και διαμοιράζοντας με τους συναδέλφους του την ανεκτίμητη εμπειρία που διαθέτει ως εκπαιδευτικός της πράξης.
3. Ευρετική Πορεία προς την γνώση: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να ανακαλύψει ο ίδιος τη γνώση, μέσω της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό, τον επιμορφωτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους.και της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης κ.λπ.
4. Άμεση εφαρμογή και σύνδεση της επιμόρφωσης με την σχολική τάξη: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να εφαρμόσει άμεσα στη σχολική τάξη το αντικείμενο της επιμόρφωσης, ενώ υποστηρίζεται με το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό και τη συνεχή ανατροφοδότηση από τον επιμορφωτή και τους υπόλοιπους επιμορφούμενους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
5. Ευελιξία: Παρέχεται στους επιμορφωνόμενους ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το ρυθμό των επιμορφωτικών δράσεων, ο συνδυασμόσς της δια ζώσης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και η δυνατότητα αξιοποίησης έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικό υλικό.
6. Κοινωνική Αλληλεπίδραση: Δίνεται έμφαση στη δημιουργία περιβάλλοντος δυναμικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

3.2 Προτεινόμενοι Στόχοι της Επιμόρφωσης

* η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επιτυχία του νέου σχολείου, οι οποίες θα αναδείξουν το ρόλο του ως βασικού πυλώνα αλλαγής και μετασχηματισμού,
* η δημιουργία προϋποθέσεων επαναοριοθέτησης του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή και εμψυχωτή της σύγχρονης διδακτικής εμπειρίας. Η αλλαγή της φυσιογνωμίας ολόκληρης της σχολικής μονάδας σε μια κοινότητα μάθησης που διαχειρίζεται και οργανώνει με σύγχρονους τρόπους την παραγωγή γνώσης στους κόλπους της,
* η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αντίληψη και την πρακτική του νέου σχολείου, η εμπέδωση της φιλοσοφίας και των στόχων του, καθώς και εξοικείωσή τους με τα νέα Προγράμματα Σπουδών,
* η βελτίωση της       επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή μέσα στην τάξη,
* η καλλιέργεια των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους,
* η αξιοποίηση πολυτροπικών διδακτικών για όλα τα αντικείμενα σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών,
* η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση των μαθησιακών προβλημάτων και των ιδιαίτερων καταστάσεων των μαθητών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική,
* η δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
* η σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης,

* η ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω»).
* η εξοικείωση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (π.χ. διαδραστικός πίνακας, ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, ασφαλής χρήση του διαδικτύου κά.) στην εκπαιδευτική πράξη.

3.3 Προτεινόμενη Μεθοδολογία της Επιμόρφωσης

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σχολιάστε