Αρχείο για Ιουλίου 2010

Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση Επιμορφωτών σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων

Σε συνέχεια του προηγούμενου σχετικού μηνύματός μας, σας κάνουμε γνωστό ότι, εντός του Σεπτεμβρίου 2010, προγραμματίζεται ταχύρρυθμη εκπαίδευση των επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου σχετικά με την αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαίδευση προβλέπεται να υλοποιηθεί στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα, προκειμένου να καταστεί δυνατό να την παρακολουθήσουν όλοι οι επιμορφωτές.

Η δράση αυτή σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στα Γυμνάσια, η οποία έχει ανακοινωθεί από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ για τους επόμενους μήνες και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών στην αξιοποίησή τους, η οποία προβλέπεται κατ’ αρχάς να προσεγγιστεί μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων επιμόρφωσης που πρόκειται να ακολουθήσουν και στη συνέχεια με την ενσωμάτωσή της στην επιμόρφωση β’ επιπέδου.

Γι’ αυτό, σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά, αφ’ ενός τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην Πύλη Ενημέρωσης του έργου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr), αφ’ ετέρου τα μηνύματα στον προσωπικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ιδίως το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, οπότε και προβλέπεται να γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω εκπαίδευση.

Η συμμετοχή σας στην εκπαίδευση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη, ιδίως στις περιπτώσεις μη προηγούμενης ενασχόλησης με διαδραστικά συστήματα, καθώς εκτός των ανωτέρω, συνδέεται και με την ανταπόκρισή σας στα καθήκοντα των επιμορφωτών β’ επιπέδου στις νέες συνθήκες.
Για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», ΕΠ ΕΔΒΜ,  ΕΣΠΑ 2007-2013

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ),

Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

Σχολιάστε

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΣΕ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρακαλούνται τα ΚΣΕ που υλοποίησαν επιμορφωτικά προγράμματα κατά την παρούσα πρώτη επιμορφωτική περίοδο επιμόρφωσης β’ επιπέδου να ενημερωθούν σχετικά με την τεκμηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των σχετικών δαπανών των προγραμμάτων και να αποστείλουν κατάλληλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Ενημέρωση και οδηγίες σχετικά με τη κατάρτιση και αποστολή των απαιτούμενων εντύπων, παραστατικών κλπ. περιλαμβάνονται στα παρακάτω κείμενα:
  • Οδηγίες σχετικά με την τεκμηρίωση ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου από τα ΚΣΕ και την κατάρτιση και αποστολή Φακέλου Φυσικού Αντικειμένου, εδώ
  • Οδηγίες διαχείρισης λειτουργικών δαπανών για Δημόσια ΚΣΕ, εδώ.

Καιρός ήταν…. άντε να δούμε θα πληρωθούμε κιόλας…

Σχολιάστε

Eκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων

Σας κάνουμε γνωστό ότι ενόψει της προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πίνακες) στα Γυμνάσια, που έχει ανακοινωθεί από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ για τους επόμενους μήνες, σχεδιάζεται παράλληλη σχετική δράση ταχύρρυθμης επιμόρφωσης, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί για την αξιοποίηση των συστημάτων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε απαντώντας στο παρόν μήνυμα (με e-mail), περιγράφοντας συνοπτικά τυχόν έως τώρα ενασχόλησή σας με τους διαδραστικούς πίνακες (πχ. περιγραφή τρόπου χρήσης, εργαλείων, αναφορά σε εκπαιδευτικό ή άλλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε, αν έχετε φτιάξει/ προσαρμόσει κατάλληλα εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή άλλο υλικό για χρήση με το διαδραστικό πίνακα κ.α.). Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να επισυνάψετε στην απάντησή σας τυχόν υλικό που έχετε δημιουργήσει και εκτιμάτε ότι δίνει μια καλύτερη εικόνα της δουλειάς σας.

Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εκτιμήσουμε την ετοιμότητά σας για εμπλοκή στην εν λόγω επιμόρφωση, κατ’ αρχάς ως εκπαιδευτές στην πρώτη φάση της «αλυσίδας» επιμόρφωσης, που θα ξεκινήσει από τους εκπαιδευτές των επιμορφωτών και θα φτάσει έως τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία που θα προμηθευτούν τα διαδραστικά συστήματα.

Παρακαλούμε για την απάντησή σας,

το αργότερο έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, δεδομένου ότι η εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας προβλέπεται να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης β’ επιπέδου, όλοι οι επιμορφωτές β’ επιπέδου θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ως επιμορφωτές, με την παρακολούθηση εκπαίδευσης (στο πλαίσιο διημερίδων, νωρίς το Σεπτέμβριο 2010), σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων στην τάξη. Σχετική ενημέρωση θα ακολουθήσει σύντομα.

Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία Help Desk Β’ επιπέδου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα ερωτήματος στη διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr -à επιλογή Help Desk,

ή σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας,

μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στον αριθμό 210 6930712.

Σχολιάστε