Αρχείο για 4 Δεκεμβρίου 2008

Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ο Γιάνης Γου μου έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση.


Η   Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανακοίνωσε ότι μέχρι 15/12/2008 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
ένταξης  των  Εκπαιδευτών  Ενηλίκων στο  Ενιαίο Μητρώο  Εκπαιδευτών  Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο μπορούν να βρουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο:

http://www.gsae.edu.gr/index.php/news/37-news/234-2008-11-03-22-22-37

 

 

5 Σχόλια