Αρχείο για 8 Απριλίου 2008

Απαντήσεις από το help-desk

Έπειτα από ερώτημά μου μου απάντησαν πως μετά τις 22 Ιουνίου μπορούμε να κάνουμε μάθημα καθημερινά το πρωί και σε εξάωρα. Δεν μπορούμε πεντάωρα, τετράωρα κλπ.

1 σχόλιο