Αρχείο για 25 Μαρτίου 2008

Καλημέρα, καλημέρα…

Καλημέρα! Με γεια μας!

Το δίκτυο σχολικής καινοτομίας είχε κάνει το φθινόπωρο πρόσκληση συμμετοχής στα σχολεία, και όσο εμείς διαβάζαμε για τις εξετάσεις έκαναν και μία ημερίδα στο Ευγενίδειο για τη δομή του και τη δράση του. Ακόμη έχει και προτάσεις εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να γίνουν και διδακτικά σενάρια με χρήση ΤΠΕ… (λέω γω τώρα…)

Καλή αρχή στο νέο μας μπλογκ!

, ,

5 Σχόλια

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

«Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και, με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο. Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες ή και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί….»

Σε εκείνο το ιδιαίτερα πυκνό 6ωρο με τον κ. Ματθαίου μας παρουσίασε το σκοπό και 1-2 ενδεικτικές δράσεις τους

Σχολιάστε